Google & Digitaal pesten

Google heeft een programma beleid opgesteld voor het melden van misbruik waar ook Digitaal Pesten onder valt, zie link: Programmabeleid en melden van misbruik