Het internet blijft een paradijs voor stalkers

Heeft u vragen of tips? Neem contact op met de beheerder van deze pagina: www.bolwerken.comDe Amerikaanse mezzo-sporano Leandra Ramm wordt al jarenlang gestalkt door wat volgens haar een psychisch gestoorde Singaporees is, die de voorbije 5 meer dan 4.000 berichten op het internet heeft gepost, waarin ze wordt omschreven als 'een talentloze, seksverslaafde oplichtster'. De stalker publiceert onder haar naam en post obscene berichten op de website van de zangeres zelf. Ramm woont in New York en net daarom kan het Amerikaanse gerecht niets doen. Ook de politie in Singapore geeft niet thuis. Volgens Ramm lijden haar carrière en haar sociale en emotionele welzijn onder de situatie. Niet enkel zij ontvangt bedreigingen: haar familie, vrienden en collega's worden evenzeer geviseerd.
Cyber-stalking - het voortdurende gebruik van internet, e-mail, sociale netwerken, instant messaging en gerelateerde digitale apparaten om mensen te pesten, bedreigen en lastig te vallen- neemt steeds toe, terwijl de legale middelen om dit wangedrag te bestraffen hopeloos achter blijven. Volgens een studie van het Amerikaanse Bureau of Justice Statistics zouden zowat een kwart van de naar schatting 3,4 miljoen volwassen slachtoffers van stalking in de VS met cyber-stalking te maken krijgen.
Steeds meer stalkers maken gebruik van moderne technologie om hun slachtoffers te achtervolgen en te kwellen. Een op elke vier slachtoffers zegt e-mails en andere instant berichtgeving te hebben ontvangen als onderdeel van de pesterijen.
Zoals de zaak Ramm bewijst bedreigen stalkers hun slachtoffers vaak vanuit het buitenland, meestal vanuit landen die geen wet hebben die stalking aan banden legt. Bedrijven als Google, Yahoo! en Facebook eisen een gerechterlijk dwangbevel om actie te ondernemen. Komt dat niet, dan doen ze ook niets. In de EU is er evenmin één gemeenschappelijke, grensoverschrijdende aanpak. Slechts 12 van de 27 lidstaten hebben een wet die stalken verbiedt en elk geval van stalking door de politie laat onderzoeken op het risico op geweld.


Bron: http://www.express.be/business/nl/technology/het-internet-blijft-een-paradijs-voor-stalkers/144703.htm