Lesmateriaal voor: Internet Pesten Mr Right School Tv

nternet pesten

Mediamovies bestaat uit twaalf korte filmpjes rond thema’s die te maken hebben met mediawijsheid. Internet pesten gaat over cyberpesten (ook wel digipesten of internetpesten), dit is pesten via je computer, maar ook via je telefoon. Pesten via internet gebeurt helaas steeds meer en meer. Mr. Right vertelt wat je hier tegen kunt doen.

Doel:- De leerlingen weten aan het eind van de les wat cyberpesten is.
- De leerlingen kunnen op het internet een aantal anti-cyberpest regels opzoeken.
- De leerlingen kunnen tips bedenken of zoeken die gaan over wat de leerlingen zelf kunnen doen als ze gepest worden of merken dat iemand gepest wordt.

Duur:Afhankelijk van het gekozen les idee.

Benodigde materialen:Computers, pen en papier

Werkvorm: Afhankelijk van het gekozen les idee.
Datum:Maart 2010

Gemaakt door

SchoolTV, Iselinge Hogeschool en Mijn Kind Online2010
Contactpersoon: Frederike Lems