Leraren weten te weinig van smartphones


newsartimage_185621_560_9999_scl.jpg

Leraren weten te weinig van smartphones

Scholen hebben geen goede regels over het gebruik van smartphones en lessen worden er vaak door verstoord. Ook zouden de telefoons steeds vaker gebruikt worden om te pesten. - Door Fenne Harrewijn
Althans, dat is een van de conclusies uit een onderzoek van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij. Die hield een enquête op 120 basis- en middelbare scholen. Telefoons met een camera erin worden volgens de onderzoekers vaak gebruikt om leerlingen en leraren te pesten.
ChaotischPesters zetten hun filmpjes op internet en op sociale sites worden mensen zwart gemaakt. En scholen hebben daar geen goede regels voor, of de regels zijn te chaotisch. Docenten weten vaak te weinig over wat leerlingen allemaal kunnen met hun telefoon. Er moeten daarom betere afspraken worden gemaakt, vinden de onderzoekers. Elke school zou een speciale mediacoach moeten hebben en leraren moeten zelf afspraken maken over gedrag op sociale media.
Wat vind jij? Wordt er bij jou op school gepest met smartphones of valt het allemaal wel mee?

Bron: http://www.sevendays.nl/artikel/185621