Meer maatregelen tegen cyberpesten nodigEen meerderheid van de Vlaamse basis- en middelbare scholen meent dat hun leerlingen betrokken zijn bij cyberpesten (58 procent) en identificeert cyberpesten als "een probleem" (55 procent). Vrijwel alle scholen (92 procent) vinden dat het hun taak is jongeren te informeren over cyberpesten; 71 procent voelt zich ook verantwoordelijk voor het zoeken naar oplossingen voor cyberpesterijen tussen leerlingen die van thuis uit gebeuren. Dat blijkt uit een onlinebevraging bij 309 Vlaamse scholen onder leiding van prof. Heidi Vandebosch en prof. Karolien Poels van de Universiteit Antwerpen.

In de meeste scholen (60 procent) waren er tijdens het voorbije schooljaar 1 tot 5 concrete (voor de school bekende) gevallen van cyberpesten. "Wellicht gaat het slechts om het topje van de ijsberg", menen de onderzoekers. "Het zijn vermoedelijk de meest ernstige gevallen die gemeld worden aan de leerkrachten of directies. Uit eerder onderzoek weten we immers dat ongeveer één op de tien leerlingen het slachtoffer is van cyberpesten. Veel slachtoffers hebben echter de neiging hun probleem voor volwassenen te verzwijgen."

Slechts 15 procent van de scholen geeft aan dat er het afgelopen schooljaar geen enkel geval van cyberpesten was. In een grote meerderheid van de scholen (82 procent) kwam cyberpesten het voorbije schooljaar wel minder vaak voor dan klassiek pesten. Volgens de onderzoekers strookt dat laatste met de bevindingen van eerdere studies. "Ook uit enquêtes bij jongeren zelf blijkt dat ze meer ervaring hebben met 'klassiek' pesten dan met cyberpesten."

In veel scholen wordt er op verschillende manieren aandacht besteed aan het "klassieke" pesten; de initiatieven op het vlak van cyberpesten zijn beperkter. (belga/mvdb)
29/08/11 12u47
Bron: http://www.hln.be/hln/nl/38/Je-Kinderen/article/detail/1311109/2011/08/29/Meer-maatregelen-tegen-cyberpesten-nodig.dhtml