les maakt leerlingen bewust van de gevolgen van anoniem zijn op internet

bottom
« Alle lessen
introductieintroductieintroductieintroductie

Bron: http://www.i-respect.nl

Onzichtbaar op internet

Gemaakt door:

Stichting Mijn Kind Online

Onderwerp:

Communiceren

Doel:

Spelen met identiteit

Doelgroep:

13-14 jaar, onderbouw voortgezet onderwijs

Korte beschrijving:

Deze les maakt leerlingen bewust van de gevolgen van anoniem zijn op internet, wat wordt vergeleken met onzichtbaar zijn. Met behulp van een driehoeksdiscussie gaan leerlingen met elkaar in gesprek over wat je wel en niet doet als je onzichtbaar bent op internet.

Duur:

1 lesuur

Tijdschema:

introductie 5 à 10 minuten
verwerking 30 à 40 minuten
evaluatie 5 à 10 minuten

Werkvorm:

Tijdens introductie in kleine groepjes. Tijdens de verwerking kiest elke leerling individueel bij elke stelling te gaan staan bij bordje 'eens', 'oneens' of 'neutraal'. Een gezamenlijke afsluiting.

Benodigd materiaal:

In de PDF (Download) vindt u pagina's voor de bordjes 'eens', 'oneens' en 'neutraal'. Daarnaast ook een pagina met daarop de stellingen met uitleg. Die kunt u voor elke leerling kopiëren.

Introductie:

Begin de les met het noemen van de ring van 'lord of the rings' waar je onzichtbaar van wordt en/of de onzichtbaarheidsmantel van Harry Potter. Check of iedereen dat kent. Geef daarna de leerlingen, in twee- of drietallen, vijf minuten de tijd om na te denken over de vraag: Wat zou jij zelf doen als je onzichtbaar was? Na de vijf minuten worden klassikaal een aantal van de antwoorden besproken. Maak daarbij de koppeling met internet, en vergelijk het anoniem zijn op internet met onzichtbaar zijn. Eventuele vraag aan de klas: wat doen mensen op internet dat ze in het echte leven (in real life) niet zo snel doen?

Ga naar om de opdracht, achtergrondinformatie en de PDF te downloaden: http://www.i-respect.nl/de_lessen/les/25/onzichtbaar_op_internet/introductie