Digitaal pesten nieuwste feiten + download onderzoeksrapport

Digitaal pesten gebeurt minder vaak dan traditioneel pesten

2011 | Traditioneel pesten komt nog steeds vaker voor dan cyberpesten. Dat blijkt uit onderzoek 'Digitaal pesten: de nieuwste feiten' van Sindy Sumter en Patti Valkenburg van Onderzoekscentrum Jeugd en Media van de Universiteit van Amsterdam (april 2011).

Pesten op school gebeurt vakerOnder ruim 400 jongeren is een online enquete afgenomen. De jongeren werd gevraagd hoe vaak zij in de laatste 6 maanden het slachtoffer waren van pesten, zowel op het internet als op school. Twee op de tien jongeren (17%) is minstens een keer op het internet gepest. Het percentage jongeren dat op school is gepest ligt nog steeds hoger (35%).

Gelijkenissen traditioneel pestenIn het onderzoek is gevraagd wat jongeren op het internet hebben meegemaakt in de afgelopen 6 maanden. Het pesten op internet vertoont veel gelijkenissen met traditioneel pesten. Jongeren worden op het internet beledigd, buitengesloten, of er wordt over ze geroddeld.

Pesters zijn bekendenUit dit onderzoek blijkt dat digitaal pesten minder anoniem is dan wordt aangenomen. De meerderheid van de ondervraagde jongeren wist door wie zij op internet werden gepest (85%). Daarnaast geven de jongeren aan dat zij meestal worden gepest op plekken waar zij overwegend contact hebben met vrienden en bekenden.

Download onderzoek Universiteit van Amsterdam: http://www.ccam-ascor.nl/files/CcaM-Kennis-nr1-digitaal-pesten.pdf


Bron: http://www.schoolenveiligheid.nl/aps/School+en+Veiligheid/veiligheid+en+beleid/Internet+onveiligheid/Onderzoeken/Digitaal+pesten+de+nieuwste+feiten.htm