Kinderen en internetrisico's + download onderzoekrapport

Onderzoek naar online risico's onder kinderen tussen 9 en 16 jaar
2011 | In Nederland wordt ongeveer 4% van de kinderen/jongeren tussen de 9 en 16 jaar herhaaldelijk gepest via internet. Dat is een van de belangrijkste conclusies van het rapport Kinderen en internetrisico's (oktober 2011) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Opzet onderzoekHet rapport geeft een beeld van de mate waarin Nederlandse 9-16-jarige internetgebruikers te maken hebben met online risico’s. In 2010 zijn ongeveer 1000 kinderen, jongeren en een van hun ouders geïnterviewd. Het onderzoek maakt deel uit van het Europese project EU Kids Online (http://www.eukidsonline.net) waaraan 25 landen deelnamen.

Slachtoffers van online pestenVan de ruim anderhalf miljoen 9-16-jarige internetgebruikers worden er ongeveer 60.000 herhaaldelijk gepest via internet (4%). Online pesten gebeurt overigens minder vaak dan pesten in het echt (bijvoorbeeld op het schoolplein). Veel slachtoffers van online pesten blijken wel ook slachtoffer van offline pestgedrag te zijn. Anders dan op het schoolplein blijft het online pestgedrag op internet lange tijd zichtbaar en doorwerken.

Het ontvangen van seksuele berichten en foto’sVan de Nederlandse 11-16-jarigen heeft 15% in 2010 seksuele berichten ontvangen via het internet, soms met foto’s van de jongeren zelf. Van deze groep beleefde ongeveer een op de vijf dat als negatief. De uitwisseling van zulke berichten gebeurt voornamelijk tussen leeftijdgenoten.

Rol van school en docentenOver de rol van school en docenten schrijven de onderzoekers: "Bij klachten over online risico’s zoals cyberpesten zijn leraren ook opvoeder en kunnen zij bijdragen aan het ontwikkelen van een ‘nettiquette’: richtlijnen voor respectvol en verantwoord gedrag op internet."
Bron: Persbericht SCP, 06-10-2011

Download hier document Kinderen en internetrisico's: http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2011/Kinderen_en_internetrisico_s

Bron: http://www.schoolenveiligheid.nl/aps/School+en+Veiligheid/veiligheid+en+beleid/Internet+onveiligheid/Onderzoeken/kinderen+en+internetrisicos.htm