Cyberpesten is wereldwijd probleemdoor onze redactie
Meer dan tien procent van de ouders over de hele wereld zegt dat hun kind weleens online gepest is en bijna een kwart kent een kind dat slachtoffer is van cyberpestkoppen.
  Meer dan tien procent van de ouders over de hele wereld zegt dat hun kind weleens online gepest is en bijna een kwart kent een kind dat slachtoffer is van cyberpestkoppen. Meer dan tien procent van de ouders over de hele wereld zegt dat hun kind weleens online gepest is en bijna een kwart kent een kind dat slachtoffer is van cyberpestkoppen.
  Uit onderzoek van bureau Ipsos komt naar voren dat meer dan driekwart van de ondervraagden meent dat cyberpesten verschilt van andere vormen van pesterijen. Ze vinden dan ook dat het speciale aandacht en inspanning vergt van ouders en scholen.
  Online pesterijen gebeuren volgens de ondervraagden het meest via sociale netwerken als Facebook. Andere boosdoeners zijn mobiele apparaten en online chatrooms.
  Ipsos ondervroeg voor het onderzoek meer dan 18.000 volwassenen in 24 landen, waaronder 6500 ouders. Het bureau heeft geen inwoners van ons land ondervraagd, wel in ons omringende landen. In België meldt 12 procent van de ouders dat hun kind weleens online gepest is en 13 procent van de Belgen kent een kind in zijn directe omgeving dat lastig is gevallen via cyberspace. In Duitsland liggen deze percentages op respectievelijk 7 procent en 12 procent.
  In Indonesië is het bewustzijn rond het fenomeen cyberpesten het grootst, liefst 91 procent van de ondervraagden in het land weet dat kinderen gepest worden via online kanalen. Australië volgt met 87 procent, op de voet gevolgd door Polen (83%), Zweden (82%), de Verenigde Staten (82%) en Duitsland (81%).
  Saudi Arabië sluit de lijst: slechts 29 procent van de mensen in het land zegt bekend te zijn met cyberpesten. Ook in Rusland zegt 65 procent van de ondervraagden nog nooit van het fenomeen te hebben gehoord.