Eén op vier heeft achteraf spijt van bericht op Facebook


Facebook en Twitter geven ons de kans om onze gedachten snel de wereld in de sturen. Dat zorgt er echter ook voor dat we niet altijd over goed nadenken over wat we posten. Eén op vier heeft dan ook wel eens spijt van een bericht, vooral omdat het ongepast is of iemand kwetst.
Dat blijkt uit een studie bij 2.000 personen die zulke sociaalnetwerksites gebruiken. De studie werd uitgevoerd door een team uit Oxford.

Verschil
Toch wil dat niet zeggen dat elke gebruiker achteraf spijt heeft van wat hij op Facebook of Twitter plaatste.

Zo'n 40 procent gebruikt Facebook of Twitter om te praten over onderwerpen waar ze zich nauw bij betrokken voelen. Dat geeft hen een goed gevoel, omdat ze hun stem kunnen laten horen. De helft van de gebruikers gelooft zelfs dat ze door hun posts een echt verschil kunnen maken. 

"De snelle beschikbaarheid van sociale media heeft zijn positieve kanten, bijvoorbeeld het kunnen opkomen voor jouw mening", zegt antropoloog Robin Dunbar, die de bevindingen analyseerde.

Pesten
 "Maar we mogen niet vergeten dat het onze ervaring in echte gesprekken is die onze sociale vaardigheden ontwikkelt", gaat hij verder. "In digitale gesprekken krijgen we niet meteen feedback van de andere, waardoor we verkeerde dingen zeggen."

Af en toe heeft een Twitteraar of Facebooker dan ook wel eens spijt van één van hun commentaren. Eén kwart bekende dat ze dingen postten die ze nooit persoonlijk tegen iemand zouden durven zeggen. 

Met dat gegeven in het achterhoofd is het niet verwonderlijk dat één op de drie respondenten al eens getuige of slachtoffer werd van online pesten. (lbs)
27/01/12