Reactief (non-profit) zoekt steun voor inzicht in gevaren voor CyberPesten in video voor jongeren

 Zie video uitleg wat Reactif (non-profit organisatie) wil bereiken

* jongeren zijn dagelijks het slachtoffer van cyberpesten. It’s up to you is het eerste project van Reactif: een interactieve video die jongeren op scholen bewuster maakt van hun rol in cyberpesten. De video wordt als discussiestarter op scholen ingezet en dient als een essentiële basis in de strijd tegen cyberpesten.

Voor de ontwikkeling van dit project zijn we op zoek naar partners die actief willen bijdragen.

Noodzaak
In Nederland zijn meer dan 60.000 jongeren herhaaldelijk het slachtoffer van cyberpesten. Cyberpesten vindt veelal plaats via social media zoals Hyves, Facebook en Youtube. Door jongeren bewuster te maken van hun rol in cyberpesten leren zij verantwoorder en efficiënter om te gaan met social media.
Interactiviteit
In de video wordt de hoofdpersoon geconfronteerd met een aantal pestsituaties. Door de kijker de keuzes van de hoofdpersoon te laten bepalen krijgt hij de gevolgen van zijn acties te zien. Hierdoor ervaren de jongeren direct de gevolgen zijn hun acties. Iedere jongeren krijgt dus een andere versie van het verhaal te zien. De video geeft hiermee de kijker de vrijheid om zelf afwegingen te maken en is dus niet moraliserend.
De kijker bepaalt
Sociale netwerk
Geslacht hoofdpersoon
Acties hoofdpersoon
Verloop verhaal
Discussiestarter
Met z’n twintigen in één klas en iedereen heeft een andere versie van de video gezien; gegarandeerd dat de meningen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Dat is precies wat wij willen bereiken! Jongeren leren namelijk het meest van hun leeftijdsgenoten. Door hen, begeleid op scholen, met elkaar in discussie te laten gaan leren zij welke invloed zij kunnen uitoefenen in cyberpesten. Zo krijgen de jongeren de benodigde kennis die zij nodig hebben bij het opstellen van effectieve regels om pesten tegen te gaan.


Entertainment
Door het gebruik van entertainment-education binnen de video ontstaat er een informatieoverdracht waarbij het voor de kijker een aangename ervaring is om de video te bekijken. Er wordt binnen de video uitgegaan van een neutraal uitgangspunt door het hoofdpersonage in het begin van de video als onderdeel van de zwijgende middengroep (buitenstaanders) neer te zetten.
Prototype
It’s up to you is op dit moment een volwaardig werkend prototype. Dit prototype is echter niet openbaar en kan alleen in besloten bijeenkomsten getoond worden. It’s up to you is gebaseerd op de theorie van de vooraanstaande psycholoog op het gebied van pesten, Bob van der Meer. Het prototype dient als basis voor de ontwikkeling van het project.
Status project: In ontwikkeling. In 2012 gratis beschikbaar voor scholen.

zie website: http://reactif.nl/projecten/itsuptoyou/