Stad Mechelen sensibiliseert jongeren inzake CyberpestenBinnen het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP) engageert de Stad zich om een preventief beleid te voeren rond een hele reeks veiligheidsfenomenen. Het bestrijden van alle vormen van geweld binnen onze samenleving is hier een belangrijk onderdeel van. De opkomst van het internet en alle nieuwe media heeft een nieuwe vorm van pesten met zich meegebracht. De Stad Mechelen wil jongeren via de toneelvoorstelling “Bad_Girlz_Rule” sensibiliseren over het fenomeen van cyberpesten.
Schepen voor Preventie Ali Salmi: “Onder cyberpesten verstaan we alle vormen van pesterijen die een beroep doen op nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, zoals internet, gsm, of computer om slachtoffers lastig te vallen, te beledigen, te bedreigen. Uit onderzoek blijkt dat twee op de tien jongeren het slachtoffer worden van pesterijen, waarvan één op de tien het slachtoffer wordt van cyberpesten. Bovendien is er een sterk verband tussen het klassieke pesten en cyberpesten. Het gewone pesten zet zich namelijk verder via nieuwe technologieën. Om die redenen willen we de jongeren op een ludieke manier wijzen op de soms verregaande implicaties van (cyber)pesten.”
Het is geen nieuwe actie. Tijdens het schooljaar 2009-2010 werd dit educatief toneelstuk ook reeds gespeeld in Mechelen. Na het toneelstuk reageerden de directies van de secundaire scholen enthousiast op dit initiatief. Daarom werd besloten om dit te herhalen. Dit jaar worden volgende acties georganiseerd:
  • 2 toneelvoorstellingen (25 & 26 januari) van Bad_Girlz_Rule voor de leerlingen van het 3e jaar secundair onderwijs en hun leerkrachten (Ursulinen, CDO Spoor 5, Colomaplus, Scheppersinstituut)
  • ondersteuning van intermediairen om jongeren (slachtoffers en daders) te helpen o.a. via het JAC en de CLB’s
“In totaal zullen dit jaar zo’n 420 leerlingen en leerkrachten dit toneelstuk bijwonen. Een week voor de voorstelling hebben de deelnemende scholen tevens een educatieve werkmap en de nodige informatie ontvangen om nadien rond het thema in de klas te werken. Na de voorstelling worden hulpverleningskaartjes uitgedeeld aan de leerlingen, zodat ze weten waar ze terecht kunnen indien ze zelf slachtoffer zouden zijn.” aldus schepen Ali Salmi.
“Het Mechelse onderwijs besteedt heel wat aandacht aan het thema pesten. Vanuit de stad willen we dit ook stimuleren door deze toneelvoorstellingen aan te bieden, waar de scholen gratis voor kunnen inschrijven. Uit de evaluatie blijkt dat de leerkrachten en directies dit appreciëren als ondersteuning van hun eigen werking. Wanneer het pesten echt uit de hand loopt, kunnen scholen ook altijd beroep doen op het project Problemen Op School (PrOS). Professionele hulpverleners staan de leerkrachten dan bij om via gesprekken in de klas het pestgedrag aan te pakken”, zegt schepen van Onderwijs Caroline Gennez.
Het verhaal 
Met Bad_Girlz_Rule zijn we in de leefwereld van jongeren en de nieuwe media beland. Deze nieuwe wijze van communiceren levert de basis voor het verhaal van Simon en Mattias. We maken kennis met twee vrienden, Simon en Mattias, die ons meenemen in hun wereld van omgaan met elkaar en met anderen. We kunnen zien hoe ze met elkaar en met anderen communiceren. Ze maken ons deelgenoot van hun internetgrap waarin ze een verliefde vijftiger op het verkeerde been zetten. Keigrappig vinden ze dat. Maar is het dat ook? Wat als het je zelf overkomt? Hoe grappig is het nog als Simon transformeert naar Bad_Girlz_Rule en Mattias zich nietsvermoedend in de luren laat leggen.