Digitaal pesten / CyberpestenWat is digitaal pesten?

Bij digitaal pesten kun je drie vormen onderscheiden:
1. Grapjes die niet als grapjes overkomen.
2. Ruzies: scheldpartijen.
Woorden op Hyves die verkeerd begrepen worden. Scheldpartijen op MSN die ontaarden als je er niet tijdig bij bent.
3. Excessen, vaak meteen ook strafbare feiten.
Je Habbo-account wordt gehackt en je meubels worden gestolen. Een klasgenoot overhalen voor de webcam uit de kleren te gaan en die beelden naar je klasgenoten doorsturen.
Dat laatste, extreem gedrag, zien kinderen zelf in elk geval als pestgedrag. Grappenmakerij en online ruzies meestal niet. Niet door de kinderen die beginnen althans, wel door de kinderen die er door gekwetst worden.