Beste pestkop, zorg ook dat jij achteraf geen spijt krijgt ...Pesten is laf, cyberpesten nog laffer!