Leerlingen en personeel voelen zich veilig, maar cyberpesten groeit


Leerlingen en personeel voelen zich veilig, maar cyberpesten groeit

24 mei 2012 - 14:07 | 91 tot 94% van de personeelsleden en de leerlingen in het po en vo voelt zich veilig in school. Maar ongeveer 4% van de 9- tot 16-jarigen geeft aan herhaaldelijk via het internet gepest te worden en in het mbo stijgt het aantal slachtoffers van cyberpesten. Deze cijfers en haar plannen staan in een brief van Van Bijsterveldt over veiligheid in en om de school.
De minister geeft in haar brief een overzicht van uitkomsten uit landelijke veiligheidsmonitoren en onderzoek van de Inspectie. Zij wil in reactie op de cijfers extra aandacht besteden aan het verschijnsel sociale media en de bijbehorende uitdagingen.
De Besturenraad schreef onlangs een bericht over de grenzen die een school kan stellen aan het gedrag op sociale media.
Veilig
95% van de studenten in het mbo voelt zich veilig binnen de school en voor werknemers is dat percentage zelfs 97%. Ten opzichte van 2008 is er een afname van spijbelen, wapenbezit, drugs in en rond de locatie en materieel geweld.
Hogere straffen
“De leraar is overigens niet alleen de professional die kennis overdraagt en jongeren begeleidt, maar ook een werknemer die recht heeft op een veilige werkomgeving”, schrijft de minister. Vorig jaar november nog, reageerde minister van Justitie Opstelten op de uitkomst van onze ledenpeiling naar onaangepast gedrag, dat mishandeling van leraren net zo bestraft moet worden als geweld tegen ambulance-personeel en brandweermensen, namelijk met een drie keer zo hoge straf als gebruikelijk.
Maar dat gebeurt al sinds 2010, schrijft Van Bijsterveld in haar brief: “Het kabinet heeft duidelijk gemaakt geen geweld te tolereren tegen werknemers met een publieke taak, waaronder leraren en onderwijsondersteunend personeel. Sinds november 2010 is de strafeis voor geweld tegen werknemers met een publieke taak met 200% verhoogd.”
Aangiftebereidheid
De aangiftebereidheid op scholen is laag. Te veel onderwijsinstellingen weten te weinig over het doen van aangifte, zo bleek uit een verkenning. Een deel van de respondenten was onbekend met het feit dat de werkgever aangifte kan doen namens het slachtoffer.
Onderwijsprofessionals geloven dat de aangiftebereidheid kan worden vergroot door betere afspraken te maken. Het moet duidelijk zijn wie de aangifte doet, en wanneer. De school moet een protocol hebben, zodat de signalen op de goede plek komen. Het bestuur moet daarbij duidelijk maken altijd achter het slachtoffer te staan. Ouders en leerlingen moeten weten welke afspraken er zijn en wanneer aangifte wordt gedaan. Bovendien moeten er goede contacten en afspraken met de lokale politie en de gemeente zijn. De minister wil dit jaar met de sociale partners afspraken maken om hier aandacht voor te vragen.
Jongens, meisjes
De minister wil de monitor sociale veiligheid in het primair (speciaal) en voortgezet (speciaal) onderwijs uitbreiden. In aanvulling van de bestaande vragen wordt gekeken naar de veiligheidsbeleving van LHBT-ers (lesbische meisjes, homoseksuele jongens, biseksuelen en transgenders). Ook wordt dit jaar gekeken naar verschillen in veiligheidsbeleving van jongens, meisjes, mannen en vrouwen.