Wat is Cyberpesten? Wat is Digitaal Pesten?Auteur: Hannelore Engels geplaatst op 21 april 2012 om 10:00
MediawijsheidOnderwijsSocial mediaReacties toevoegen
apr212012
Pesten is van alle tijden. Kinderen doen het, jongeren doen het. En ja, wij volwassenen kunnen er ook wat van. Pesten is wat anders dan plagen. Kun je van een plagerijtje meestal zelf ook nog wel de humor inzien – bij pesten gaat het echt om doelbewust kwetsen van de ander, vaak gedurende een langere periode. Sinds de komst van internet en sociale platformen als Twitter, Hyves en Facebook is er een online uitingsvorm van pesten gekomen: cyberpesten.
Cyberpesten, digitaal pesten of digipesten zijn alle drie vormen van pesterijen die gebruik maken van ICT (zoals internet, smartphone of p.c.) om anderen lastig te vallen, te bedreigen of te beledigen. Slachtoffers van cyberpesten worden vooral belaagd via sociale netwerken. Veel vaker dan via bijvoorbeeld e-mail of telefoon.

Vormen van cyberpesten

Cyberpesten uit zich op verschillende manieren. De meest voorkomende vormen van cyberpesten zijn beledigingen, vernederende boodschappen versturen via chat en/of sociale platformen en het op het internet plaatsen van filmpjes, foto’s of privégegevens van de ander. En recent was er in het nieuws veel ophef over de zogenaamde Banga-lijsten: ook dit is een uiting van cyberpesten. Pesten is geen grapje en, zoals Wilma van de Meerakker in haarblog schreef: in sommige gevallen is het dan ook strafbaar.

Verschillen

Pesten via internet kent een aantal duidelijke verschillen ten opzichte van het traditionele pesten:
  • Bij cyberpesten kun je elkaar niet zien. Cyberpesten wordt daarom als indringender ervaren dan fysiek pesten, omdat de dader vaak anoniem blijft.
  • Niet alleen fysiek of sociaal dominante personen doen aan cyberpesten. Door de kennis die de dader heeft van het internet, voelt die zich vaak machtiger dan het slachtoffer. Een cyberpester denkt dan ‘veilig vanachter de computer’ zijn slag te mogen slaan. Dat uit zich bijvoorbeeld in dreigementen als “pas op of ik blokkeer je facebook account”.
  • Cyberpesten is niet terug te draaien: Vaak blijven de gegevens op internet gewoon bestaan, zodat het slachtoffer er jaren nadien nog mee geconfronteerd kan worden.
  • De impact van cyberpesten is groter dan van gewoon pesten. Via het internet zijn er immers veel meer toeschouwers!

Cyberbesten en het onderwijs

Ook scholen krijgen meer en meer mee te maken met de gevolgen van cyberpesten. In bepaalde gevallen mondt het cyberpesten zelfs uit in een fysieke escalatie op school of in de omgeving. Sommige scholen begrijpen nog niet goed wat van hen wordt verwacht als het gaat om het bijsturen van cyberpesten. Heel gek is dat niet: volwassenen hebben hiervoor geen referentiekader uit hun eigen jeugd.
Er is grote behoefte aan handvatten om jongeren goed te begeleiden in het herkennen van digitaal pesten en hoe daarmee adequaat kan worden omgegaan. Bovendien is een schoolverplicht een veiligheidsplan op te stellen om de fysieke en sociale veiligheid op school te waarborgen. Voorkomen van (cyber)pesten hoort hier ook bij.
Er is een aantal prima websites die leerkrachten op weg kunnen helpen bij het vormen van een visie op dit probleem. Ze bieden ook praktische tips bij het omgaan met cyberpesten. Kijk bijvoorbeeld eens op:
Pesten is van alle tijden.  Cyberpesten is van deze tijd. Blijf jij ook bij de tijd