Download brochure Hoe om te gaan met sociale media


Hoe om te gaan met sociale media?

Kent u de brochure over (*)UPC Sociale Media al?
Het internet gaat razendsnel vooruit alsook het onderdeel sociale media.
Dit boekje is een uitstekende aanleiding om die samenwerking uit te bouwen. Voor ouders en leerkrachten maakt het duidelijk wat er eigenlijk gebeurt, in al die uren dat jongeren online zijn. Jongeren kunnen er de meest voorkomende
valkuilen uithalen en daar van leren.
Hier de link naar een volledige weergave van de  pdf of gebruik bij onderstaand voorbeeld: 
De moeite waard.
* UCP is een commercieel bedrijf, doch deze brochure beperkt zich tot veilig internet en sociale media