Hoe moet je reageren op pestfilmpjes?


Hoe moet je reageren op pestfilmpjes?

 schrijf een reactie 
Een pestfilmpje dat door de moeder van een gepeste leerling uit Tielt op Facebook werd gepost, zorgt voor commotie op het internet. “Toch moet je opletten hoe je hierop reageert”, zeggen experts. “Het filmpje verder delen doet de situatie alleen maar escaleren.”
In het filmpje is te zien hoe slachtoffer K. bijna vijf minuten wordt beschimpt, geschopt en geslagen terwijl ze op haar bus zit te wachten in Roeselare. De pesters filmden het voorval met hun gsm en zetten op het op Youtube. Daarop postte de moeder van het slachtoffer zelf het filmpje op Facebook, ‘om een actie tegen pesten te starten’. Ze vraagt het filmpje te delen en zo de actie te steunen. Ondertussen deden al meer dan 50.000 Facebookgebruikers dit.
“Ik begrijp de ouders die emotioneel reageren en steun willen verzamelen voor hun gepeste kind. Je kan hier niet aan wennen”, zei prof. dr. Heidi Vandenbosch (Universiteit Antwerpen) deze ochtend op Radio 1. “Toch is het filmpje delen niet de gepaste methode om cyberpesten te bestrijden. Meisjes van 13 beseffen niet wat de impact is van zo’n pestfilmpje. We moeten de jongeren eerst wijzen op hun fouten en het probleem bespreken met alle betrokkenen, inclusief de school. Nu vallen ze de dader aan, wat schadelijke gevolgen heeft voor de jongeren.”
Zo kan je reageren op cyberpesters:
  1. Maak duidelijk dat jij/de school dat pestgedrag niet accepteert.
  2. Praat met de pester. Probeer samen zicht te krijgen op de diepere beweegredenen. Waarom doet hij dat? («’t Is maar een spelletje», «Uit verveling»…) Welke pestspelletjes haalt hij uit?
  3. Speel in op zijn inlevingsvermogen («Hoe zou jij reageren mocht dit jou overkomen?» «Zou je wat hier staat ook ‘in real life’ durven zeggen?»).
  4. De meeste leerlingen zijn erg gevoelig voor die inleving en begrijpen achteraf wel dat cyberpesten niet kan. Maar sommigen ook niet («Het kan me niet schelen wat met die ander gebeurt»). Ze blijven de feiten minimaliseren. Die jongeren hebben vaak zelf een probleem en vragen extra begeleiding (de leerlingenbegeleiding op school, CLB, externe hulp…).
  5. Stel een mogelijke sanctie zo lang mogelijk uit. Doe een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel en het gezond verstand van de cyberpester. Vraag hem wel op te houden met zijn pestgedrag en mogelijke sites, berichten enz. te verwijderen.
  6. Verwittig de ouders van de leerling bij ernstige vormen van cyberpesten.
  7. Praat erover in de klas, zeker als andere leerlingen in het spel zijn. Je kan kiezen voor de ‘no blame’-aanpak, de klasthermometer of een andere veilige gespreksvorm.
Dezelfde manier van werken kan je aan ouders van een pester aanraden.