Eerste white paper nu beschikbaar | Zes jaar onderzoek naar cyberpesten

Onze eerste white paper is nu beschikbaar. In deze paper wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek naar cyberpesten in Vlaanderen en daarbuiten. Waar mogelijk worden de cijfers van het recentste onderzoek naar cyberpesten in Vlaanderen vermeld. Deze cijfers zijn afkomstig uit het BOF-NOI onderzoeksproject ‘DICA’ (= Developmental Issues in Cyberbullying amongst Adolescents)  dat momenteel loopt aan de Universiteit Antwerpen. Thema’s die aan bod komen zijn: verschillen tussen cyberpesten en klassiek pesten, verschillen in cyberpestgedrag naargelang socio-demografische kenmerken, gevolgen van cyberpesten, vormen van cyberpesten, manieren waarop slachtoffers en bijstanders omgaan met cyberpesten en persoonlijke en omgevingsgerelateerde determinanten van cyberpestgedrag. Aan het einde van de paper wordt verwezen naar enkele interessante Nederlandstalige bronnen over cyberpesten. De volledige paper vindt u hier

Eerste white paper nu beschikbaar | Zes jaar onderzoek naar cyberpesten


Bron: http://www.friendlyattac.be/nieuws/eerste-white-paper-nu-beschikbaar-zes-jaar-onderzoek-naar-cyberpesten.html