“@JustineP: Profiel van daders en slachtoffers van cyberpesten lijkt erg op elkaar. Zegt Joyce Kerstens, onderzoeker Jeugd & Cybersafety Leeuwarden.”