Cyberpesten, niet alleen jongeren doen het!Een op de drie jongeren wordt geconfronteerd met cyberpesten. Maar ook volwassenen hebben de weg naar het internet gevonden om elkaar het leven zuur te maken.

Dit zegt de deskundige:
Over cyberpesten bij volwassenen is nog weinig bekend. Cijfergegevens over de frequentie ervan zijn er niet, maar dat het gebeurt, staat vast. Dat bevestigt ook Anke Luts, psychologe bij ISW Limits: 'Cyberpesten bij volwassenen komt minder vaak voor dan bij jongeren, maar toch krijgen wij soms meldingen binnen, vooral over ongewenst gedrag op school, waar de verhoudingen tussen leerkrachten onderling weleens onder druk staan. Wij merken vooral dat niet alle scholen afspraken maken over het gebruik van sociale media, zowel met leerkrachten onderling als tussen leerkrachten en leerlingen. Leerlingen worden soms toegelaten op de Facebookpagina's van leerkrachten en wanneer er zich dan bijvoorbeeld een conflict tijdens de schooluren voordoet, kan er misbruik worden gemaakt van de sociale media om het pesten kracht bij te zetten. Maar cyberpesten beperkt zich niet tot een gebeuren op sociale pagina's. De meest voorkomende vormen van cyberpesten die worden toegepast, zijn - naast misbruik van sociale media - pesterijen via het verspreiden van filmpjes op het internet, via chat, via games en via mail. Het weren van leerlingen op profielen vormt dus geen garantie dat een leerkracht perfect gewapend is tegen pesterijen in de cyberwereld.


Lees het gehele artikel verder op de onderstaande link