Online pestenOnline pesten, cyberpesten, digitaal pesten: het zijn allemaal termen die we gebruiken voor pestgedrag via sociale media.

Wat is online pesten?
Pesten kan op veel manieren. Via online media pesten (vooral) scholieren elkaar bijvoorbeeld via dreigtweets, het verspreiden van beeldmateriaal (zoals intieme foto- of videobeelden of filmpjes van mishandeling), uitsluiting in whatsapp-groepen, misbruik van privégegevens (zoals het stelen van wachtwoorden of het aanmaken van nep-accounts) of haatcampagnes via sociale media, zoals bij bangalijsten.Overheid wil verplichte aanpak pesten op scholen
Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en Kinderombudsman Marc Dullaert willen datscholen wettelijk worden verplicht om pesten aan te pakken. Het ontbreekt veel scholen aan een goed antipestbeleid. Bovendien zien zij een wildgroei aan antipestprogramma’s. Dekker en Dullaert willen dat scholen goed worden begeleid in de aanpak van online pesten. Dat maakten zij bekend in hun plan van aanpak op 25 maart 2013.


Hersenontwikkeling van kinderen
Zowel volwassenen als kinderen zijn het slachtoffer van online pesten. De digitale mogelijkheden hebben er niet toe geleid dat meer kinderen worden gepest, maar wel dat ze vaker worden gepest. Online pesten is dus een serieus probleem. Het overgrote deel is echter een mislukt plagerijtje dat snel wordt opgelost. Online pesten bij kinderen heeft met hun hersenontwikkeling te maken.
'Het was grappig bedoeld'
Kinderen kunnen een situatie niet goed vanuit andermans standpunt bekijken. Kinderen en pubers zijn op dat vlak nog erg egocentrisch; ze denken vanuit zichzelf. De anonimiteit van sociale media versterkt dit effect. Je stapt sneller over een fatsoensgrens wanneer je iemand niet kent of ziet. Internet kent talloze mogelijkheden om anoniem aan de slag te gaan.

» Het verschil tussen een grap en (cyber)pesten uitgelegd in kindertaal van groep 4 t/m 8


Consequenties niet goed kunnen overzien
Bij kinderen zijn de hersenen onvoldoende in staat om consequenties (op de langere termijn) te overzien. Zij zijn zich (nog) niet bewust van de openbaarheid van internet en stappen over een juridische grens zonder dat zij zich daarvan bewust zijn. Pesterijen kunnen leiden tot aanklachten wegens smaad, portretrecht, inbreuk op privacy, stalking, intimidatie/bedreiging, discriminatie, zedendelict en kinderporno.


lees het hele artikel op
Bron.
http://www.mediawijsheid.nl/online-pesten/