Wat te doen in geval van digitaal pesten/cyberpesten?

Enkele tips om cyberpesten te voorkomen:
 • Blijf altijd correct en beleefd in uw mails en berichten aan anderen en verstuur of post nooit foto's of teksten die anderen kunnen kwetsen, ook al zijn ze "grappig" bedoeld.
 • Leer uw kinderen vanaf het begin om zich verantwoordelijk te gedragen op het internet, met respect voor alle andere gebruikers – net zoals in het echte leven.
 • Geef nooit persoonlijke gegevens door van uzelf of van familie of vrienden aan iemand van wie u niet weet wat zijn of haar bedoelingen zijn.
 • Wees voorzichtig met het gebruik van webcams: de persoon "aan de andere kant" kan zo foto's van u nemen zonder dat u het weet.
 • Antwoord niet op e-mails of uitnodigingen vanwege onbekenden. Spreek erover met een volwassene in geval van problemen.
Cyberpesten – een elektronische variant van het "gewone" pesten – is doorgaans veel schadelijker en langduriger, doordat de kwetsende berichten en/of foto's bijna altijd en voor iedereen toegankelijk zijn. Hoewel de (vaak erg jonge) cyberpesters hun pesterijen zelf doorgaans beschouwen als een "grap" of onschuldige plagerij, zijn de psychologische gevolgen voor de slachtoffers niet te onderschatten en gaat het bovendien wel degelijk om een strafbaar feit.
Hoe kunnen we het best reageren in geval van cyberpesten?
 • Reageer nooit op beledigende berichten; zo vermijdt u een escalatie en ontmoedigt u de cyberpester.
 • Blokkeer de afzenders van dergelijke ongewenste berichten in uw contactenlijst op MSN.
 • Als u via een publieke site, blog of chatroom wordt gepest, verander dan direct uw gebruikersnaam of schuilnaam en vraag de moderator of webmaster die berichten te blokkeren en/of te verwijderen.
 • Maak indien nodig een nieuw e-mailadres aan en beperk de verspreiding ervan tot de personen die u volledig vertrouwt.
 • Aarzel niet om aangifte te doen van cyberpesterijen op de sitewww.ecops.be en om klacht in te dienen bij de gerechtelijke politie.
Facebook en cyberpesten: vijf tips voor jongeren
De meeste jongeren surfen dagelijks op het internet – velen onder hen meer dan twee uur per dag – en Facebook is zeer populair. De beste manier om hen te beschermen tegen de risico's van cyberpesten – die zij zelf niet altijd goed inschatten – is preventie.
Herhaalde persoonlijke aanvallen op het internet zijn immers nog kwetsender dan de klassieke pesterijen, omdat ze op elk moment kunnen gebeuren en iedereen ze kan zien. We geven hier vijf tips mee voor jongeren om zichzelf beter te beschermen.
 • Persoonlijke informatie: Kinderen en jongeren vergeten vaak dat hun persoonlijke informatie gemakkelijk misbruikt kan worden. Geef behalve je voornaam en je leeftijd geen enkele bijkomende informatie (volledige naam, echt adres, gsm-nummer enz.) op het web.
 • Privacy-instellingen: Sociale netwerken stellen voor om de toegang tot het profiel van hun leden te beperken. Maak je account zo privĂ© mogelijk.
 • Discretie over het paswoord: Iedereen loopt het risico dat zijn of haar identiteit misbruikt wordt op internet. Geef nooit je paswoord door aan iemand anders, zelfs niet aan je vrienden.
 • Bescherming van het privĂ©leven: We kunnen niet verwachten dat onze persoonlijke ruimte wordt gerespecteerd als we dat zelf niet voor andere mensen doen. Denk dus twee keer na voor je iets publiceert dat iemand zou kunnen kwetsen.
 • Respect voor portretrecht: Het is verboden om foto's of video's te publiceren zonder de toestemming van personen die daarop duidelijk herkenbaar zijn. Vraag altijd toestemming aan de betrokkenen.
Bron: http://www.lokalepolitie.be/5440/vraag-a-antwoord/894-wat-te-doen-in-geval-van-cyberpesten.html