Sportverenigingen staan vaak met lege handen bij misbruik van sociale media als WhatsApp en Twitter.

Sportverenigingen staan vaak met lege handen bij misbruik van sociale media als WhatsApp en Twitter. Zeker voor jeugdleden zijn de grenzen van sportief mediagebruik niet altijd duidelijk. De Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) en Mijn Kind Online starten daarom de campagne Sportief met Sociale Media, met een toolkit voor sportverenigingen.

Toolkit voor sportverenigingen

De toolkit Sportief met Sociale Media ontwikkeld door Mijn Kind Online (downloads onderaan deze pagina) biedt onder meer een protocol voor het gebruik van sociale media op ‘de club’, achtergrondinformatie voor verschillende leeftijden, voorlichtingsmateriaal voor begeleiders en informatie voor besturen en tuchtcommissies.
Door aan te haken op de campagne Sportief met Sociale Media maken de sportbonden een duidelijk statement, zegt Pijpers van Mijn Kind Online. 'Zoals de meeste scholen het gebruik van sociale media inmiddels hebben vastgelegd in de schoolregels, moeten sportverenigingen het verankeren in hún reglementen. Zo handelen ze pro-actief en zorgen ze voor een veilig en sportief klimaat, zowel op het veld als online.'
lees verder