Hoe pestproof is jouw school?

Doe de test

 • Onze school heeft een visie op pesten: een pestbeleid
 • Het hele schoolteam staat achter deze visie
 • Aan ouders en leerlingen is onze visie duidelijk gecommuniceerd
 • Er is goed toezicht op de speelplaats, aan de schoolpoort
 • Leerlingen, ouders, collega’s weten wie het aanspreekpunt is voor pestproblemen
 • Er heerst een positief schoolklimaat dat niet gebaseerd is op angst en repressie
 • Pesten komt geregeld aan bod in de lessen: niet alleen tijdens één themadag
 • Wij grijpen snel en eenduidig in bij pesten
 • Nieuwe leraren lichten we in over ons pestbeleid
 • Elke leerling kan zich op een positieve manier tonen in de school
 • Onze aanpak is geen vaststaand gegeven: we bespreken het regelmatig
 • De school heeft contacten met wijkagent, CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk), clb…
 • Er zijn duidelijke regels en er is controle op de naleving ervan
 • Signalen van ouders en kinderen nemen we ernstig
Hoe meer je ‘ja’ antwoordt, hoe beter je school bestand is tegen pesters.

De PRIMA aanpak kan in Nederland binnen scholen worden ingezet tegen pesten. 2-jarige schoolbrede aanpak, bewezen effectief en dringt pesten met 60% terug.