Niels Jacobs van de Open Universiteit: Slachtoffers zoeken geen hulp op school

Pesten gebeurt ook steeds meer buiten school en op internet. De drempel om dan op school hulp te zoeken is voor veel jongeren te hoog', aldus Niels Jacobs, psycholoog van de Open Universiteit die onderzoek doet naar (cyber)pesten. De Open Universiteit heeft een programma ontwikkeld, Online Pestkoppenstoppen, dat buiten school, online en anoniem doorlopen kan worden.

Geen inmenging van school

Jongeren vinden het erg moeilijk om met hun ouders en leerkrachten te praten over negatieve online ervaringen. Liever zoeken ze online en anoniem hulp voor hun problemen. Online Pestkoppenstoppen biedt die hulp. Niels Jacobs, Francine Dehue en Trijntje Völlink hebben het programma ontwikkeld in samenwerking met Pestweb, een expertisecentrum op het gebied van pesten, en een aantal andere experts. ‘Jongeren kunnen dit programma zelfstandig gebruiken, veilig achter hun computer, zonder inmenging van ouders of leerkrachten. Het programma leert ze hoe ze kunnen omgaan met cyberpesten en de negatieve gevolgen ervan.'

Effectiviteit

Begin 2013 ontstond een discussie of er een lijst moest komen van anti-pestprogramma's die bewezen effectief zijn. Scholen zouden dan verplicht moeten worden een van deze programma's te kiezen. Volgens de anti-pestcommissie die speciaal in het leven is geroepen om alle 61 bestaande programma's te beoordelen, is Online Pestkoppenstoppen een van de 13 ‘veelbelovende' programma's. Momenteel loopt een grootschalig onderzoek naar de effectiviteit ervan: 44 scholen met bijna 6000 leerlingen werken eraan mee. De onderzoekers: ‘Het is voor het eerst dat de effectiviteit van een anti-pestprogramma op zo'n schaal systematisch wordt onderzocht. Als blijkt dat het programma inderdaad effectief is, dan is dit het eerste theoretisch en empirisch onderbouwde, effectief bevonden programma voor slachtoffers van (cyber)pesten dat voor alle jongeren van Nederland gratis te gebruiken is.' De verzameling van de kortetermijndata wordt momenteel afgerond. Eind 2014 worden de eerste resultaten verwacht.

lees verder >>