Vlaamse Regering : lanceert campagne over online privacy in de klas

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceert vandaag een nieuwe campagne over online privacy. De nieuwe campagne wil leraren en leerlingen uit het secundair onderwijs sensibiliseren rond de thematiek van online privacy in de klas. Dat gebeurt onder het motto : “Denk na voor je iets online zet”. Het doel is kinderen en jongeren vaardigheden bij te brengen zodat ze zich verantwoord en veilig op het internet kunnen begeven. Voor de campagne is er het nieuwe boek Mediawijs Online, er is een nieuw lespakket online privacy, een privacy handleiding voor leraren en de affiche “EHBO kit voor privacy en sociale media”. Alle secundaire scholen hebben recent het nieuwe lesmateriaal ontvangen.

Jongeren groeien op in een digitale wereld en dat is een goede zaak. Jongeren maken op school en in hun vrije tijd vaak gebruik van sociale media. Die sociale media geven jongeren de toegang tot een wereld van informatie en nieuws. Het is een verhaal van kansen en van talentontwikkeling.

Onderwijs vertrekt vanuit de idee dat jongeren gevormd worden tot kritische, betrokken, autonome, verdraagzame en creatieve mensen. Het is belangrijk dat jongeren verantwoord en veilig met sociale media omgaan. Dat vraagt een gedeelde verantwoordelijkheid van de ouders en van het onderwijsveld. Mediawijsheid vormt een essentieel onderdeel van de nieuwe geletterdheid.

Omgaan met privacy op sociale netwerksites is een belangrijke uitdaging op dit moment. Scholen hebben daarbij een belangrijke rol te spelen. Het werken aan digitale competenties, mediageletterdheid en ICT-vaardigheden maakt sinds 2007 deel uit van de eindtermen. Leerlingen moeten ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier kunnen communiceren.

In het verleden waren er al campagnes over cyberpesten en online reclame. De nieuwe campagne wil leraren én leerlingen ondersteunen om de thematiek van online privacy in de klas aan te pakken. De boodschap die jongeren krijgen is : “Denk na voor je iets online zet”.

Cijfers

Uit recent Vlaams onderzoek (Apestaartjaren 5) blijkt dat 89% van de 12-18-jarigen en 35% van de 9-12-jarigen een profiel op Facebook hebben. Jongeren gebruiken sociale netwerksites om te communiceren, om foto’s en filmpjes te delen, om statusupdates te posten en om berichten te posten op een profiel van vrienden. Bijna de helft van de jongeren gebruikt sociale media ook voor schoolwerk. Naast de vele mogelijkheden zijn er ook wel risico’s verbonden aan online media.

18,5% van de kinderen die Facebook gebruiken lees verder >>