De onverbiddelijke opmars van smartphones in de klas

Telefoons op school: zegen of vloek?

Telefoons op school: zegen of vloek?
Rinkelen, piepen, zoemen: de digitale communicatiebehoefte van leerlingen ergert veel leraren. Toch is het algemene verbod op mobiele telefoons op New Yorkse scholen inmiddels afgeschaft. Ook in Nederland wordt het beleid soepeler.
Het gebruik van smartphones op scholen is omstreden. Leraren hebben er een hekel aan omdat ze de aandacht van leerlingen afleiden. Scholieren daarentegen houden van de constante communicatie. De New Yorkse gemeentelijke dienst voor onderwijs heeft nu op aandringen van veel ouders het algemene verbod op mobiele telefoons in scholen ingetrokken.
Het verbod werd negen jaar geleden ingevoerd door toenmalig burgemeester Michael Bloomberg. Het stuitte op felle kritiek van ouders, die het een probleem vonden dat ze hun kinderen voor en na schooltijd niet konden bereiken. Bovendien werd het verbod niet overal even consequent toegepast. Op sommige scholen mochten kinderen hun telefoon wel gewoon meebrengen, lees verder HP de TIjd