Appjes van je kind lezen mag niet: wat kun je wel doen?


Veel ouders doen het: stiekem de smartphone van hun dochter of zoon controleren op appjes of zelfs foto’s. Maar dat is eigenlijk verboden. Wat telt dan zwaarder, de privacy van je kind of je rol als beschermende ouder? En belangrijker: hoe kun je hun telefoongebruik dan wél controleren?
"In het verdrag voor de rechten van het kind staat dat niemand zonder toestemming brieven of sms’jes aan een kind mag lezen", zegt Sabine de Jong van Unicef, want daarmee schend je de privacy van je kind. Toch bleek gisteren dat bijna de helft van de Nederlandse ouders dat stiekem wel doet.
Maar: in hetzelfde verdrag staat ook dat ouders hun kinderen moeten opvoeden en begeleiden, zegt De Jong. Ook op het gebied van online en social media. Bovendien moeten ouders hun kind beschermen. "Dat spreekt elkaar eigenlijk tegen", geeft de woordvoerder toe. "En in drastische gevallen, zoals loverboys, is het natuurlijk heel normaal dat een ouder ingrijpt."
"Als ouder ben je verantwoordelijk voor het gedrag van je kinderen. Dus ook voor dingen die ze uitvoeren op hun smartphone", zegt ook Peter Nikken, specialist in media-opvoeding bij het Nederlands Jeugdinstituut. Door berichten over cyberpesten en sexting snapt hij wel dat ouders ongerust zijn.
Dus zelfs al mag het niet, dan is het eigenlijk logisch dat je de smartphone van je kroost doorneemt op gepest, roddels en schunnigheden. Nee, hoewel begrijpelijk, is dat volgens Nikken niet de oplossing. "Zodra ze naar de middelbare school gaan, raad ik dit echt af. Het is net alsof je in het dagboek van je kind gaat lezen. Andersom zou jij dat ook niet leuk vinden."
Tips: controle op smartphonegebruik kind
 • Praat erover met je kind: "Ga erover in gesprek", zegt Nikken. "Vraag ze: wat doe je met je smartphone, met wie praat je?"
   
 • Maak afspraken: "Spreek bijvoorbeeld af dat de telefoon ’s avonds uit gaat. Een ongestoorde nachtrust is belangrijk voor een kind. Of spreek af dat ze tijdens het maken van hun huiswerk alleen appen met andere kinderen om te overleggen. Hou dan in de gaten of dat werkt of juist afleidt."
   
 • Schaf samen de telefoon aan, en neem ook de instellingen samen door. "Die technische kant is soms wat uitzoeken, maar dat is ook als ouder leerzaam. Je kunt als je samen die telefoon koopt of een abonnement afsluit ook bespreken welke apps ze wel of niet mogen gebruiken."
   
 • Hou verder in de gaten wanneer je kind zijn telefoon gebruikt en waarvoor: "Hoe vaak, en of ze appen of een spelletje doen. Dan krijg je ook al een indruk."
   
 • Gaat het fout en blijkt bijvoorbeeld dat je kind een duur abonnement heeft afgesloten voor een app of met een verkeerde heeft gesproken: "Een kind voelt zich al snel schuldig, blijf dan aan de kant van je kind staan. Het is belangrijk dat ouders begrip opbrengen voor hun kind en niet zeggen 'zie je nou wel', maar 'het kan iedereen overkomen'."
   
 • Wordt een kind gepest of lastig gevallen via zijn telefoon: Ouders kunnen dit aangeven op meldknop.nl. "Ook kunnen ze overleggen met ouders van andere kinderen, leraren, of op een sportclub met de coach. Als ouder sta je niet alleen."